Vasiľ Ivanovič Svida

1913-1989
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 22.10.1913
Miesto narodenia: Packaňovo (Ukrajina)

Narodil sa 22. októbra 1913 v obci Packaňovo v Užhorodskom okrese v Zakarpatskej oblasti. V roku 1934 absolvoval štúdium na odbornej škole výtvarného spracovania dreva v obci Jasiňa v Rachovskom okrese v Zakarpatskej oblasti. Je členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny od roku 1946. Je Zaslúžilým umelcom Ukrajiny od roku 1957. V roku 1973 získal titul Ľudový maliar Ukrajiny. Je nositeľom štátnej ceny Ukrajiny T. Ševčenku za rok 1983. Zomrel v roku 1989 v Užhorode v Zakarpatskej oblasti.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 169.