Gyula Háry

1864-1946
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1864
Miesto narodenia: Zalaegerszegu

Gyula Háry sa narodil v roku 1864 v Zalaegerszegu – Budapešti. Študoval na kresliarskej škole (prof. Lotz). Absolvoval študijné pobyty v Taliansku a Holansku. Venoval sa krajinomaľbe, zameriaval sa na spodobenie známych európskych mestských štvrtí. Vystavoval od 1891, získal viacero ocenení. Viacero jeho diel uchováva Szépművészeti múzeum v Budapešti.Zomrel v roku 1946. Z literatúry: Dr. Szabó Ákos András: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona I. zv., Nyíregyháza 2002, str. 432-433.