Ivan Petrides

1861-1920
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1861
Miesto narodenia: západná Ukrajina

Ivan Petrides sa narodil v roku 1861 na západnej Ukrajine. Odborné vzdelanie získal vo Viedni. Pracoval v Budapešti a na Slovensku. Posledné roky svojho života prežil v meste Užhorod, kde vlastnil sochársky ateliér. Je autorom viacerých plastických architektonických detailov budov starej časti mesta. Zomrel v roku 1920 v Užhorode v Zakarpatskej oblasti.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 157.