Oldřich Oplt

1919-2001
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.10.1919
Miesto narodenia: Stružinec

Oldřich Oplt bol známy český maliar, scénograf a ilustrátor. Narodil sa 25. októbra 1919 v Prahe. Tu vyštudoval v rokoch 1945-1950 AVU a stal sa asistentom prof. Želibskému, Sychrovi a Holému. V roku 1959 sa stal docentom a v roku profesorom. V rokoch 1973-1976 bol rektorom AVU v Prahe. Jeho typickou témou bola krajina a ateliérové zátišia. Jeho diela majú svoje zastúpenia v NG v Prahe a SNG v Bratislave. Zomrel v roku 2001 v Libuňci.

Autorove diela


Jarné zátišie

Portrét dievčaťa

Zátišie