Tiberij Ľudvikovič Moškovyč

Zobraziť signatúry

Žil a pracoval na Zakarpatsku v prvej polovici dvadsiateho storočia. Ukončil Pražskú výtvarno-priemyselnú školu. V druhej polovici 40-tych rokov emigroval do Československa.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 152.