Volodymyr Vasiľovič Mykyta

1931-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.2.1931
Miesto narodenia: Rakošino (Ukrajina)

Narodil sa 1. februára 1931 v obci Rakošino v Mukačevskom okrese v Zakarpatskej oblasti. V roku 1950 absolvoval Užhorodské učilište výtvarného umenia. Od roku 1962 je členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny. Od roku 1975 je nositeľom titulu Zaslúžilý maliar Ukrajiny. V roku 1991 získal titul Ľudový maliar Ukrajiny. Od roku 1997 je členom Akadémie umenia Ukrajiny. Je nositeľom ceny J. Bokšaja a A. Erdeliho v oblasti výtvarného umenia. Od roku 2004 je stálym členom akadémie umenia Ukrajiny. Je nositeľom ukrajinskej štátnej ceny Tarasa Ševčenku za rok 2005.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 143.