Semen Josipovič Maľčyckij

1924-2005
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.5.1924
Miesto narodenia: Veľké Berezné (Ukrajina)

Narodil sa 8.mája 1924 vo Veľkom Bereznom v Zakarpatskej oblasti. V roku 1946 ukončil štúdium výtvarného oddelenia na Užhorodskom výtvarno-priemyselnom učilišti. Od roku 1970 bol členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny. Zomrel v roku 2005 v Užhorode, v Zakarpatskej oblasti.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 130.