Ivan Ivanovič Iľko

1938-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.3.1938
Miesto narodenia: Dulovo (Ukrajina)

Iľko Ivan Ivanovič sa narodil 4. marca 1938 v obci Dulovo v Ťačivskom okrese v Zakarpatskej oblasti. V roku 1957 ukončil odbor dekoratívnych malieb na Užhorodskom učilišti úžitkového umenia. Bol tiež žiakom J. Bokšaya, V. Erdélyiho, A. Kaššaja a F. Manajla. Od roku 1968 je členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny. Je nositeľom titulu Zaslúžilý maliar Ukrajiny od roku 1994.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 102.