Edmund Gwerk

1895-1956
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 15.2.1895
Miesto narodenia: Banská Štiavnica

Edmund Gwerk sa narodil 15. februára 1895 v Banskej Štiavnici, zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave.
Roku 1914-19 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Ballo, Réti); 1920 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Hynais); 1938-42 študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1932-38 žil a tvoril v Bratislave, od roku 1938 v Banskej Štavnici.
Gwerk zaznamenal prelom v jeho štýlovej orientácii v rokoch 1923-1925. Rozhudujúcu úlohu tu zohralo poznanie tvrby Antona Jasuscha na jeho legendárnej bratislavskej výstave roku 1924. Podľa svedectiev pamätníkov, na spomínanej výstave nechal Jasusch svoje krajiny len voľne odložené pri vchode a vôbec ich neinštaloval. Gwerka však fascinovali. Gwerkove luministické plenéry ešte z roku 1923 ("Sitno", "Počúvadlo", "Z okolia Banskej Štiavnice") s dynamickými štylizovanými panorámami krajín z časovo nasledujúceho obdobia, aby sme pochopili revolučný dosah Jasuschovho príkladu na ďaľšie Gwerkove umelecké smerovanie. Jeho zrelá krajinomaľba sa už celkom zriekla krotkej, secesným impresionizmom podporenej štylizácie optických predností námetu. Literatúra: Brogyányi, K.: Festőművészet Szlovenszkón. Košice 1931, str. 89-91; Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, str. 14; Bakoš, O.: Edmund Gwerk. Bratislava 1961.

Autorove diela


Podvečer na čistine

Oblaky nad tatranskými končiarmi

Hory

Cesta

Oblaky nad tatranskými končiarmi

Samota

Jesenné polia

Krajina