Ján Grotkovský

1902-1961
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.1.1902
Miesto narodenia: Ruský Kazimír

Ján Grotkovský sa narodil 24. januára 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. júna 1961 v Košiciach. Základy výtvarného vzdelania získal v rokoch 1926-1927 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934-1938 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila. Pracoval ako obchodný pomocník, od roku 1950 slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960). Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje decentný prednes, lyricky až melancholicky lomená striebristá farebnost a úsilie o verný prepis tvarov. Námetovo sa zameral najmä na východné Slovensko od Vysokých Tatier po Východoslovenskú nížinu. Literatúra: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, s. 164; Groško, I.: Maliarstvo 19. a 20. storocia na východnom Slovensku. Košice 1973, s. 58. Vízdalová-Hašcáková, G.: Profily. Košice 1972, nestr.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. GROTKOVSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
43 000,- Sk Podvečer na mori. Okolo 1940. Olej na plátne. 49 x 37 cm.
35 000,- Sk Tatranská krajina. Okolo 1945. Olej na plátne. 80 x 100 cm.
34 000,- Sk Zima v Tatrách. Okolo 1940. Olej na plátne. 70 x 99 cm.

Autorove diela


Tatry

Tatry

Tatry

Krajina od Košíc

Krajina

Tatry

Tatry

Tatry

Dedina

Tatry

Tatry

Tatry

Krajina

Tatry

Zimná krajina

Tatranská krajina

Zárez Ružín

Pod Kriváňskou skalou

Tatry

Bielovodská dolina

Krajina spod Tatier

Tatry

Močariská

Tatry

Tatry

Tatry

Pohľad na pleso

Pleso

Krajina s riekou

Tatry II.

Na pole

Tatry od Javoriny

Krajina

Tatranské štíty

Zimná krajina

Lomnický štít

Kriváň