Bertalan Pór

1880 - 1964
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.11.1880
Miesto narodenia: Babina

Bertalan Pór sa narodil 4. 11. 1880 v Babinej, zomrel 29. 8. 1964 v Budapešti. V 1903 sa rodina presťahovala do Budapešti, kde študoval na učilišti pre výtvarných pedagógov (prof. Gyulay), potom v Mníchove ( prof. von Hackl, Hollósy), v 1901-3 na Académie Julien v Paríži (prof. Laurens). Po návrate pôsobil v slobodnom povolaní najmä ako portrétista. V čase Maďarskej republiky rád člen Umeleckého direktória za výtvarné umenie. V 1919-38 žil na Sliači, 1938-48 v Paríži, v druhej svetovej vojne sa zapojil do francúzskeho hnutia odporu, od 1948 profesor na výtvarnej akadémii v Budapešti. Začal maľovať v duchu stredoeurópskeho akademizmu, umelecký zlom nastal v jeho parížskom období, kedy pochopil modernú problematiku farby, svetla, tvarovej štylizácie a obrazovej plochy. V 1910 sa stal členom avantgardnej skupiny OSMA (Nyolcak) a jedným z iniciátorov výtvarnej moderny v Uhorsku. Prijímal podnety z expresionizmu, kubizmu, postkubistického klasicizmu a surrealizmu. Základnú os jeho diela tvoria portréty, ktoré boli nielen zdrojom jeho existencie, ale predovšetkým médiom štýlových výbojov. V 1949 a 1951 laureát Kossuthovej ceny, 1950 nositeľ Munkácsyho ceny, 1955 zaslúžilý umelec. Samostatne vystavoval v Budapešti (1911, 1953, 1957, 1966), Paríži (1931, 1948), Bratislave (1934), Prahe (1959).

Autorove diela


Z parížskej kaviarne