Alojz Glod

1907 - 1952
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.10.1907
Miesto narodenia: Nový Bohumín

Alojz Glod ( známy pod pseudonymom ako Adam ) sa narodil 1.10.1907 v českom meste Nový Bohumin. Pri návšteve Vysokých Tatier a hlavne Veľkej Lomnice sa mu tu zapáčilo ako maliarovi natoľko, že sa tu usadil natrvalo a začal maľovať tatranské scenérie. Vo Veľkej Lomnici sa usadil, oženil sa dcérou farára a mali spolu dve deti. Podľa tradovaných informácií sa jednalo o komerčne úspešného maliara . Venoval sa takmer výlučne vysokohorskej tematike a ľudovo-žánrovej maľbe. Zo všetkých jeho diel je zrejmé, že sa takmer výlučne špecializoval na maľbu vysokohorských panorám. Zomrel 13.5.1952 vo Veľkej Lomnici, kde je aj pochovaný.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 86 - viď. opravný dodatok k publikácii ( výťah z matričných listin vo Veľkej Lomnici ).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL A. GLODA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
22 000 Sk,- Tatry. Olej na plátne, 54 x 70,5 cm. (2007)
17 000 Sk,- Tatranská Lomnica. Olej na plátne, 73,5 x 54,5 cm. (2005)
14 000 Sk,- Ždiar. Olej na plátne, 46 x 63 cm. (2007)

Autorove diela


Tatry

Lomnický štít

Lomnický štít

Tatry

Tatry

Tatry

Tatry

Tatry

Vysoké Tatry

Rekreačné stredisko v Tatrách

Tatry

Pod Tatrami

Tatry

Tatry

Gerlachovský štít

Tatry

Tatry

Tatry

Jeseň v Tatrách

Zelené pleso

Tatry

Tatry

Tatry

Tatry

Gerlach

Tatry

Tatry

Tatry

Štrbské pleso

Chata v Tatrách

Tatry

Tatry

Kriváň

Tatry

Tatry

Tatry

Tatry

Tatry

Pod Tatrami

Tatry

Horský potok

Dedina pod horami

Tatry

Tatry

Tatry

Tatry