Pavol Petráš

1931-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 5.6.1931
Miesto narodenia: Prievidza

Pavol Petráš maliar, sochár a grafik sa narodil v Prievidzi 5. júna 1931. Absolvoval štúdium na Vojenskej odbornej škole leteckých mechanikov v Liberci. Ako vojak z povolania pôsobil v Liptovskom Mikuláši do roku 1972. Po roku 1955 sa začal intenzívnejšie venovať výtvarnému umeniu a preto v rokoch 1955-1959 študoval súkromne u Ester Šimerovej–Martinčekovej, M. Štalmacha, A. Gromu, F. Kráľa a V. Mensatorisa. Venuje sa komornej maľbe, grafike a monumentálnej tvorbe. Je držiteľom viacerých ocenení. V súčastnosti pôsobí v Liptovskom Mikuláši, kde má súkromnú galériu.
V jeho tvorbe prevláda príroda. Každý obraz nesie podpis nielen autora, ale najmä kriviek Liptova.
V obrazoch Pavla Petráša je vidieť a cítiť lásku k tomuto kraju, ktorú zhmotňuje často krát vo svojich dielach. Ako sám hovorí, v Liptove netreba hľadať motívy na maľovanie, jednoducho sú všade.
Svoje diela prezentoval na viac ako osemdesiatich výstavách, niektoré z nich absolvoval so svojím synom Pavlom Petrášom mladším, ktorý je akademickým maliarom. Pavol Petráš je bratom akademického maliara Alojza Petráša.

Autorove diela


Liptovské červánky