Darina Oherová

1948-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.1.1948
Miesto narodenia: Nitrianska Blatnica

Narodila sa 1. januára 1948 v Nitr. Blatnici, po maturite vyštudovala FFUK v Bratislave odbor "Psychológia". Pracovala prevažne vo vede a v aplikovanom výskume - venovala sa aj výskumu tvorivosti.

Maľbou sa aktívne začala zoberať od r. 2001.
Najradšej maľuje zátišia a krajinu - vo svojich dielach sa pokúša zachytiť krásu a zvláštnosť atmosféry stvorenia, svoj obdiv, city, ktoré v nej evokuje.