Josef Tomáš Blažek

1884-1967
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.3.1884
Miesto narodenia: Dolná Kalná (Česko)

Jozef Tomáš Blažek sa narodil 7. marca 1884 v českej dedine Dolná Kalná, zomrel v roku 1967. Bol maliarom a profesorom kreslenia na gymnáziu v Karlíne. Vyštudoval umeleckú priemyselnú školu v Prahe (prof. Líška, Preisler, Hofbauer). Dva roky na akadémii (prof. Pirner). absolvoval študijnú cestu do Mníchova, po návrate pôsobil ako profesor kreslenia v Hradci Králove. Najradšej maľoval obrazy s erotickým podtónom. Svojim dielam prisudzoval často pseudonymy: Alois Kuchář, Fr. Jeteba, Ant. Husák, J. O. Quetl. Ilustroval knihu Anna Karenina. Počas vojenčiny (r. 1909) reštauroval fresky v kostole sv. Mikuláša v Prahe. V roku 1924 bol na pracovnom pobyte v Paríži. V roku 1934 získal 1. cenu hospodárskej výstavy (diela: Výlet v lese, Nevesta, Bělisko, Promenáda na Žofíne). Vystavoval v Benátkach (1918), v Bratislave (1926), v Štrambergu (1926), v Topičovom salóne v Prahe (1928, 1934, 1943).

Autorove diela


Múza