Bella Slick

1993-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.5.1993
Miesto narodenia: Nitra

Študuje na súkromnej umeleckej škole Ateliér Médea, tvorí diela hlavne na základe svojich snov, zvyčajne maľuje abstraktne.
Venuje sa maľbe, kresbe a grafike.