Nikifor Krynicki

1895 - 1968
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25.5.1895
Miesto narodenia: Krunica Zdroj

Nikifor Krynicki sa narodil 25. mája 1895 v Krynici Zdrój , zomrel 10. novembera 1968 vo Folusze. Vlastným menom bol Epifaniusz Drowniak. Bol významným rusínskym (łemkovský) naivným maliarom, ktorý žil a tvoril v poľských kúpeľoch Krynica Zdrój.
Takmer celý život žil nedocenený osamote a v biede, v zajatí psychickej choroby. Jeho diela boli ocenené až ku koncu jeho života a dnes je pokladaný za jedného z najvýznamnejších naivných maliarov. V centre mesta Krynica Zdrój je múzeum Nikiforových prác. Totožnosť Nikifora Krynického bola úradne vytvorená až v roku 1962, keď bol súdne do matriky zapísaný s fiktívnymi údajmi na žiadosť predsedu Mestskej národnej rady v Krynici. Epifaniusz Drowniak prijal občiansky preukaz na fiktívne meno Krynicki zrejme v obave pred možnými represiami úradov. Samotný Nikifor sa vždy podpisoval ako „Nikifor“, „Netyfor“ alebo „Matejko“.
Nikiforov talent sa prejavil hlavne v jeho tvorbe malých obrázkov, na krajoch zošitov a na útržkoch papierov, na ktoré maľoval autoportréty, náboženské témy a obrazy z Krynice. Za svoj veľmi plodný život namaľoval niekoľko desiatok tisíc kresieb a obrazov. Posledné roky Nikiforovho života sa stali námetom pre film poľského režiséra Krzysztofa Krauze „Mój Nikifor“ s Krystynou Feldman v úlohe Nikifora .