Danka Kačurová

1970-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.5.1970
Miesto narodenia: Humenné

Danka Kačurová sa narodila 21. mája 1970 v Humennom. Umeniu sa venuje od detstva. Na ĽŠU navštevovala odbor hudobný (10r.) a výtvarný (4 r.). Má ukončenú EU Bratislava, PHF Košice. Hlavnou témou jej diel sú najmä kvety, príroda, rôzne zátišia, zvieratá a kresby pre deti.