Ladislav Gandl

1919 -1992
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 8.12.1919
Miesto narodenia: Kalinovo

Ladislav Gandl sa narodil 8. 12. 1919 v Kalinove pri Lucenci. Zomrel 29.12.1992. V roku 1950 absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (oddelenie prof. V. Sychru). Od zaciatku 50. rokov pôsobil v Bratislave, spociatku ako pedagóg na Vysokej škole výtvarnej v Bratislave. Z literatúry: Podušel, L. : Ladislav Gandl. Kat. SNG, Bratislava 1986.

Autorove diela


Abstrakcia