Adolf Constantin Baumgartner – Stoiloff

1850-1924
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1850
Miesto narodenia: Linz, Rakúsko

Adolf Constantin Baumgartner – Stoiloff sa narodil v roku 1850 v Rakúskom Linzi, avšak najznámejšie je spájaný s ruskou maliarskou školou. V roku 1880 ukočil štúdium v Petrohrade - Akadémia výtvarného umenia. Je známy hlavne prácami s témou koní, lesnej zveri a poľovníckych motívov. Taktiež sú známe jeho diela s tématikou kozákov a ich života, no objavujú sa aj žánrové diela. V tejto oblasti v rokoch 1890-1900 spolupracoval s mnohými vydavateľmi ruskej literatúry i západoeurópskych časopisov. Po revolúcii v roku 1917 sa množstvo jeho diel dostalo s ruskými emigrantami do celého sveta. Je známe, že pracoval pod rôznymi pseudonymami, ktorými podpisoval jeho diela: "A.Baumgartner-Stoiloff", "Stoiloff", "Constantin Stoiloff" alebo "C. Stoiloff". Zomrel v roku 1924 vo Viedni. Zdroj: sphinxfineart.com