Anton Schiffer

1811 - 1876
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1811
Miesto narodenia: Štajersky Hradec

Anton Schiffer sa narodil v Štajerskom Hradci v roku 1811 a pochádza z prominentnej rodiny maliarov. Jeho otec bol známy maliar Josef Schiffer a jeho dedko známy barokový maliar - Matthias Schiffer. Anton sa vyučil u svojho otca v Grazi , potom odišiel do Viedne študovať na Akadémiu umenia u prof. Leopold Kupelwieser ( 1833 ). O dva roky neskôr bol z neho známy a žiadaný maliar. Jeho obrazy boli jeho pravidelne prezentované na výstavách Akadémie . Schiffers maľuje hlavne krajinky z prostredia Dolného Rakúska, Salzbursko, Štajerska a Salzkammergutu. Často cestoval na inšpirácie do Lake Garda a Švajčiarska. Zomrel v roku 1876 vo Viedni. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších krajinkárov svojej doby. Jeho diela sa často dražia na viedenskom Dorotheu v cenach nad 8 000 eur.

Autorove diela


Pohľad na Salzburg