Mira Gáberová

1979-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.3.1979
Miesto narodenia: Lučenec

Mirka Gáberová od roku 2000 študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre Maľby a nových médií. V roku 2002 absolvovala študijný pobyt v Budapešti, v ateliéri P. Sugara a na Univerzite v Newcastle; v roku 2005 zase v Musems Quartier vo Viedni. V roku 2005 sa stala finalistkou ceny Essl Award. Venuje sa maľbe a videu. Zúčastnila sa početných kolektívnych výstav súčasného slovenského umenia doma i v zahraničí.