Koloman Saszhegyi

Zobraziť signatúry

Kálmán Vitész-Sashegyi študoval v maliarskej kolónii Nagybánya, neskôr u Lászla Hegedusa. V rokoch 1911-12 vystavoval v Mucsarnoku a Nemzeti Szalóne. Maľoval krajinky a zátišia v impresionistickom duchu. Jeho diela sú zastúpené o.i. aj v Maďarskej národnej galérii ...

Autorove diela


Pastierka s ovcami