Franz Xaver Petter

Zobraziť signatúry

Vynikajúci rakúsky maliar kvetinových a ovocných zátiší F. X. Petter sa narodil 23. 10. 1791 vo Viedni, zomrel 11. 5. tamže. Študoval na viedenskej akadémi u prof. J. B. Drechclera a S. Wegnayra. Sám sa stal už v roku 1832 profesorom tejto akadémie. Vo svojej tvorbe vychádzal z tých najlepších tradícií holandskej a nemeckej tvorby zátiší. Vystavoval počas svojho života na kolektívnych aj individuálnych výstavách po celej Európe. Jeho diela sú zastúpené vo mnohých významných súkromných zbierkach, ale aj v galériách a múzeách (napr. Viedeň, Mníchov, Londýn, St. Peterburg, Krakov...). Z literatúry: Ein Blumenstrauss für Waldmüller. Katalóg výstavy. Östereichische Galerie. Viedeň 1993.