František Foltýn

1891-1976
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.6.1891
Miesto narodenia: Královských Stašoch

František Foltýn sa narodil 9. júna 1891 v Kráľovských Stachoch pri Sušiciach, zomrel 8. júna 1976 v Brne.

Foltýn bol kmeňovým príslušníkom košickej moderny. Začiatkom 20-tych rokov zoskupil okolo seba špičkových maďarských výtvarníkov G. Schillera, K. Quittnera a O. Embera-Spitza, aby doviedli svoj umelecký program od sociálneho senzualizmu, civilizmu, cez fauvizmus a expresionizmus až po novoklasicizmus. Foltýn svojou košickou maľbou predznamenal predovšetkým žánrový základ maľby košických modernistov: sociálnym sentimentom podfarbený civilizmus obrazov proletárskej periférie a života jej obyvateľov. Do Košíc prišiel v roku 1921 na pozvanie riaditeľa Východoslovenského múzea Dr. J. Poláka. Vyučeným bol ako maliar porcelánu, neskôr absolvoval Školu umeleckých remesiel v Plzni (prof. Němejec). Od roku 1913 študoval v Prahe na Umeleckopriemyselnej škole (prof. Hofbauer, Dítě), ale už v nasledujúcom roku narukoval na vojnu. Bol členom brnenskej Skupiny výtvarných umelcov, založenej koncom roka 1922 (okrem viacerých architektov boli jej členmi maliari F. Duša, J. Král, E. Milan, J. Šíma, J. Zamazal a ďalší). Skupina predstavovala významnú alternatívu českého sociálneho umenia 20-tych rokov. V rokoch 1923–1924 je v jeho tvorbe vidieť záujem o kubizmus, ovplyvnený pobytom v Paríži. V rokoch 1924-1934 žil v Paríži, kde bol prijatý za člena skupín Cercle et Carré a neskôr i Abstraction - Création. Roku 1934 sa vrátil do Čiech, žil a tvoril v Brne. Samostatne vystavoval v Užhorode (1922 so Schillerom), Košiciach (1923 so Schillerom), v Paríži (1927, 1930, Galéria Quatre Chemines a Galéria Bonaparte), Brne (1935 s Jelínkom a Tittelbachom). Súborné výstavy mal v Prahe (1965, Národní galérie) a v Brne (1977, Dom umenia). Jasnosť a jednoduchosť stavebného systému charakterizujú jeho zátišia a krajinárske práce, inšpirované svojráznou prírodou východného Slovenska a Polonin. Vo figurálnych kompozíciách podáva svet košickej periférie a podkarpatského vidieka, pričom tvary ovláda primitivizujúca deformácia a úzkosťou naplnená poézia.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 74).

Autorove diela


Dedina do Mukacheva

Haldy

Studnice

Vesnícke stavení

Údolie Svitavky

Studnice

Bohunice