Josef Jelínek

1871-1945
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 3.12.1871
Miesto narodenia: Čimelice

Josef Jelínek sa narodil 3. decembra v roku 1871. Bol maliar, grafik, sochár a profesor kreslenia v Turnove.

V rokoch 1887-94 študoval na pražskej akadémii (M. Pirner), neskôr na akadémii v Bruseli. Cestoval do Paríža a do Holandska. V roku 1895 sa vrátil do školy a pokračoval v štúdiu. Ďalej vstúpil do École des Bearex-Aels v Paríži. Po prvýkrát vystavoval v r.1895 v Prahe. Od začiatku 90. rokov bol členom S.V.U. Mánes spoločne s kolegami zo školy Maráková, Sequensovy, Ženíšková a Myslbekova. Vystavoval už na prvej výstave spolku. Na jeho návrh bola vydaná prvá publikácia Mánesa.
Zápasil o vlastnú existenciu, maľoval oltárne obrazy (pre Čimelice), reštauroval obrazy a vyučoval vo šľachtických rodinách kreslenie a maľbu. Z figurálneho maliara sa stal krajinár. Pôsobil na reálke v Novej Pace.

Výstavy

V Rudolfíne - obraz Noc nad Prahou
S.V.U. Mánes - obraz Zimný večer
Obraz sv. Václava v kaplnke na Orlíku
V Turnove vystavoval 9 krajín - Na rúbanisku, U potoka.

Autorove diela


Neskoré leto - topole

Pohľad na Ďumbier

Žatva