Michaela Dopjerová

1992-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.12.1992
Miesto narodenia: Skalica

Michaela Dopjerová sa narodila 1.12.1992 v Skalici. Študovala na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva, odbor Reprodukčná a scénická maľba a dva roky na UK Pedagogická fakulta, odbor Učiteľstvo výtvarného umenia. Venuje sa štýlu Street Art a Grafike.