Štefan Filep

1954–
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 10.11.1954
Miesto narodenia: Poľany

Štefan Filep sa narodil 10. novembra 1954 v Poľanoch pri Trebišove.

Prvé odborné výtvarné skúsenosti získal na súkromných hodinách u majstra Ľ. Felda. V roku 1975 zakladá v Liptovskom Mikuláši s maliarom Mikulášom Axmanom výtvarný krúžok a usporadúva tam prvé výstavy. Následne vyštudoval Vysokú školu výtvarného umenia v Bratislave (doc. G. Balažovičová a doc. F. Stoklas). V roku 1980 získal Cenu SFVU za maľbu. V roku 1983 sa vracia do Košíc, kde žije a tvorí dodnes. Pracuje v technike olej, tempera, akryl a pastel. Venuje sa figurálnej maľbe, zátišiu, portrétu a krajinomaľbe. Vystavoval doma aj v zahraničí.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 70).

Autorove diela


Na pive

Klaun

Dominikánske trhovisko

Sediaca dáma

V krčme

Slnečnice

Košice

Košický dvor

Akt

Dominikánske trhovisko

Sediaca

Klaun

Pohyb

Klaun

Spomienka

Akt ženy

S obavami

Benátky

Klaun

V okne

Na Pavláči

Kúpajúce

Ženský akt

Kompozícia

Pohoda

Klaun

Kúpajúce

Marhule

Tri koruny

Ženy

Marhule

Pohľad na Dóm sv. Alžbety

Pohľad na Dóm sv. Alžbety

Zátišie

Dominikánske trhovisko

Zátišie