Klára Bočkayová

1948-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.5.1948
Miesto narodenia: Martin

Klára Bočkayová sa narodila 27. mája 1948 v Martine. V rokoch 1963-67 študovala na SŠUP v Bratislave (prof. Fila); v 1967–73 na VŠVU v Bratislave (prof. P. Matejka). Samostatne začala vystavovať v 80.-tych rokoch. Vystavovala v Stupave (1980), Brne (1981, 1982, 1985, 1988, 1992), Prahe (1984), Bratislave (1987, 1989, 1997, 1999), Sovinci (1992). Participovala i na zahraničných výstavách vo Wroclawi (1988), Paríži (1988, 1990), Kodani, New Yorku, Barcelone, Hamburgu. Klára Bočkayová je zakladajúcou členkou Skupiny A – R, združujúcej najvýznamnejších predstaviteľov našej alternatívnej, poväčšinou konceptuálne orientovanej výtvarnej scény 70.-tych a 80.-tych rokov. Literatúra: Kat. Jesenní anjeli, Klára Bočkayová, 1998. Zdroj foto: ag múzeum