Dagmar Rosůlková

1919-2000
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.03.1919
Miesto narodenia: Bratislava

Dagmar Rosulková sa narodila 21. marca 1919 v Bratislave, zomrela roku 2000. Navštevovala viedenskú Frauenakademie. V r. 1932-37 študovala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (prof. J. Horová). Bola žiačkou Júlie Horovej. V ranej tvorbe (V bábkovom divadle, 1942) inšpiratívne využila farebné vyznenie, jednoduché klenuté tvary a charakteristické skratky kolorovanej keramickej sochy, obohatenej o civilný nepatetický námet, ktorú ako problém do moderného sochárstva v dvadsiatych rokoch iniciatívne uviedol Oto Gutfreund. Vytvárala malé sošky z hliny, vypaľované a pokrývané farebnými glazúrami, v ktorých sa spájal prirodzený cit pre formu so zvláštnosťami remeselnej techniky. Jej tvorba sa v ďalšom období odklonila od sochárskeho chápania keramickej plastiky. Dagmar Rosůlková našla svoje miesto v hľadaní a definovaní východísk a princípov modernej slovenskej keramiky a stala sa jej zakladateľskou osobnosťou. Literatúra: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU 1981, Tilkovský,V.: Dagmar Rosůlková, SFVU Bratislava 1965.