Rudolf Fila

1932 - 2015
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.7.1932
Miesto narodenia: Příbram

Rudolf Fila sa narodil 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave.Pôsobil v mnohých medzinárodných inštitúciách.Z literatúry sa dozvedáme,že v rokoch 1952-58 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch). Na výtvarnú scénu vstupuje v 60. rokoch inšpirovaný abstraktným surrealizmom, expesionizmom. V jeho tvorbe dominuje niekoľko základných princípov, ktoré definujú jeho systematický autorský program. Je to princíp výtvarnej interpretácie vlastnej alebo cudzej predlohy (knihy, grafické listy, kalendáre, časopisy, fotografie), intervencia na základe vlastných komentárov k predlohám umocňujúc ich charakterovú podstatu. Fila vedie dialóg s dejinami výtvarného umenia. Citácia, apropriácia cudzieho materiálu predstavuje kľúčový fenomén jeho tvorby objavujúci sa v takmer vo všetkých jeho výtvarných prejavoch napr. aj v tzv. telovkách. Tie tvoria ďalší dôležitý fenomén Filovej tvorby. Sú charakteristické zväčšeným detailom ženského tela často doprevádzané gestickým zásahom, glosujúcim a zároveň a vzdávajúcim poctu veľkým osobnostiam dejín umenia. 1960-90 pôsobil ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení. 2003 mu bola udelení Cena Dominika Tatarku. Je autorom niekoľkých odborných publikácií. 2003 mu vyšla zbierka textov Cestou. Je zastúpený v mnohých štátnych a súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
Rudolf Fila zomrel 11.2.2015 vo veku 83 rokov.

Autorove diela


Premaľba

Premaľba III.

Premaľba I.

Premaľba IV.

Premaľba II.

Pocta Klimtovi

Bozk - Gustáv Klimt

Premena

Správa pre Roberta Campina

Mystery

Telovka

Telovka

Mystery

Akt