Miroslav Knap

1973 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 17.5.1973
Miesto narodenia: Trstená

Miroslav Knap sa narodil 17. 05. 1973 v Trstenej. V rokoch 1988 - 1991 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici
/ odbor plošného a plastického rytia kovov / a v rokoch 1991 - 1997 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Akad. mal. Dušana Kállaya. V roku 1994 absolvoval stáž na Vysokej škole výtvarných umení v Poznani u profesora G. Marszalka, Poľsko/. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Nižnej, v ZUŠ v Trstenej a v SZUŠ HIT v Tvrdošíne. V roku 2008 tvoril pre Oravský hrad reklamné a propagačné materiály /plagáty/.
Prezident Európskej únie umenia, prezident Európskeho Kruhu Franze Kafky a člen Americkej spoločnosťi pre estetiku Prof.Miroslav Klivar PhD. osobne vypracoval posudok na Knapovu tvorbu a nazval ho "majstrom monštruóznej duše". Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, ilustrácii a maľbe. Žije a tvorí v Tvrdošíne.
Miroslav Knap v roku 2009 získal tri významné medzinárodné ocenenia a to:
Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska, Bratislava,
Cena Európskej medaily Franza Kafku za umenie, Praha
Cena Európskej únie umenia za výtvarnú činnosť, Praha.
Svetová cena Salvadora Dalího, Espana-Praha, 2010.
V roku 2011 získal cenu SAN CRISPINO – Zvláštna cena poroty, Porto Sant’ Elpidio (Italia), Taliansko.