Jarmila Čihánková

1925 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 26.5.1925
Miesto narodenia: Roštín ( Česko )

Jarmila Čihánková je česká maliarka, kresliarka, grafička, autorka priestorových objektov. Taktiež patrí k významným predstaviteľom Slovenského umenia šesťdesiatych rokov. Od roku 1950 žije v Bratislave. Narodila 26. 5. 1925 v Roštíne. Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Ľ. Fulla), 1942-43 na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mudroch). Štúdiá ukončila 1946-50 na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe (prof. Bauch, Pelc). Vo svojej tvorbe inklinovala od počiatkov ku konštruktivistickej výstavbe obrazu, na princípe opakovania zvoleného základného prvku, ktorý striedavo uplatňovala v plošnej - obrazovej statickej polohe i v priestorových mobilných objektoch. Vyšla z kubizmu legérovského typu (začiatok 60. rokov). Neskôr v jej tvorbe prevládli experimenty dotýkajúce sa aktuálnych svetových geometrizujúcich tendencií, s odkazmi na tvaroslovie a farebnú arabesku slovenského folklóru. Zaradila sa tak k významným predstaviteľom nášho umenia šesťdesiatych rokov.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ČIHÁNKOVEJ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
56 000 Sk - Kinetická maľba. 1966. Olej na plátne. 100 x 78 cm. (2007)
41 000 Sk - Matka s dieťaťom. 1962. Olej na plátne. 90 x 68 cm. ( 2005)
39 000 Sk - Situácia I. 1995. Olej na plátne. 140 x 95 cm. (2005)

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ČIHÁNKOVEJ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
56 000 Sk - Kinetická maľba. 1966. Olej na plátne. 100 x 78 cm. (2007)
41 000 Sk - Matka s dieťaťom. 1962. Olej na plátne. 90 x 68 cm. ( 2005)
39 000 Sk - Situácia I. 1995. Olej na plátne. 140 x 95 cm. (2005)

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ČIHÁNKOVEJ NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH :
56 000 Sk - Kinetická maľba. 1966. Olej na plátne. 100 x 78 cm. (2007)
41 000 Sk - Matka s dieťaťom. 1962. Olej na plátne. 90 x 68 cm. ( 2005)
39 000 Sk - Situácia I. 1995. Olej na plátne. 140 x 95 cm. (2005)

Autorove diela


Pásmo mieru

Strojkyňa šťastia

Akt

Pred búrkou