Jozef Kuska

1901
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.9.1901
Miesto narodenia: Ružomberok

Akademický maliar Jozef Kuska sa narodil v Ružomberku 11. septembra v roku 1901. Do maliarskeho umenia ho zasväcoval Peter Július Kern, profesor ružomberského gymnázia Gyula Járossy, cez vojnu Kalvoda a Šterba.
Po roku 1919 bol prijatý na pražskú akadémiu. Študoval u profesora Loukotu. Neskôr bol Jozef Kuska súkromným žiakom profesora Fellegiho. V tom čase sa spriatelil aj s pražským fotografom Balcárom, ktorý mu zaplatil študijný pobyt v Mníchove. Písal sa rok 1930. Jozef Kuska stále pokračuje vo výtvarnom štúdiu v Prahe na maliarskej škole. Po jej skončení roku 1935 mu bol priznaný titul diplomovaného umeleckého maliara. Bol činným členom Spolku slovenských umelcov, Umeleckej besedy a ako všetci Kuskovci, bol dlhoročným členom Matice slovenskej.
Zúčastňoval sa na výstavách po celom Slovensku. Vynikal najmä vo ?gurálnej maľbe, rád sa však venoval krajinkárstvu i reštaurátorstvu s náboženskou tematikou.