Lőrinz Farkas–Csallóközi

1898-?
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Komárno

Lőrinz Farkas–Csallóközi sa narodil 1898 v Komárne. Miesto ani dátum jeho úmrtia základná lexikálne literatúra neuvádza. Študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti. Absolvoval pobyt v maliarskej kolónii v Kecskéméte (Ferenczy Károly, Zemplényi Tivadar, Révész Imre). Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v štátnych zbierkach. Pravidelne vystavoval od r. 1918. V r. 1927 ho mesto Gyula poverilo založením miestnej maliarskej kolónie.

Autorove diela


Mlyn

Pri mlyne

Pri mlyne

Na ceste domov

Na prechádzke

Zima

Na ceste domov