Stanislav Balko

1943 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.9.1943
Miesto narodenia: Banská Bystrica

Stanislav Balko sa narodil sa 29. 9. 1943 v Banskej Bystrici. V rokoch 1961-64 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Milly, prof. Matejka). V rokoch 1964-67 pokračoval v štúdiách na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Paderlík, prof. Souček). V rokoch 1964-1974 pôsobil na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od 1974 výtvarník v slobodnom povolaní. 1990 sa vracia na Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela, kde pôsobí vo funkcii vedúceho katedry výtvarnej výchovy. 1992 bol menovaný docentom. Samostatne vystavoval v Bratislave (1971, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994), v Banskej Bystrici (1983, 1987, 1990, 1993), v Martine (1982, 1993), v Nitre (1991), v Prahe (1988, 1992), v Opave (l992), vo Viedni (1990) a v Nimes (1990). Jeho diela sú v majetku SNG, GMB Bratislava, ŠG Banská Bystrica a ďalších našich štátnych galérií a múzeí, ako aj v súkromných zahraničných zbierkach. Žije a tvorí v Banskej Bystrici. ( Zdroj: Úvodný text katalógu výstavy Stanislav Balko - Retrospektíva. ŠG Banská Bystrica, TG Martin 1993 - J.Abelovsky ).

Autorove diela


Postava

Z cyklu dialóg

Ikarus