Andrej Bača

1874-1933
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23.11.1874
Miesto narodenia: Bijakovce, okr. Spišská Nová Ves

Andrej Bača (Andor Bacsa) sa narodil 23. novembra 1874 v dedinke Bijacovce (Szepesmindszent). Výtvarnú propedeutiku získal u Košického maliara Štefana Hegedüsa. Študoval na súkromnej škole S. Hollósyho v Mníchove. Od roku 1888 ďalej študoval na oddelení maľby a grafiky na Akadémií výtvarných umení v Mníchove. V roku 1897 pokračoval v štúdiu na Majstrovskej škole Júliusa Benczúra v Budapešti. Maľoval oficiálne portréty uhorskej šľachty a meštianstva, sakrálne diela, ale aj žánrové výjavy, pri ktorých sa inšpiroval dedinským prostredím. Okrem voľnej tvorby sa od roku 1907 venoval pedagogickej činnosti v Budapešti na Umeleckopriemyselnej škole ako profesor geometrie a ako asistent deskriptívnej geometrie na Vysokej škole technickej. V letných mesiacoch sa vracal do rodných Bijacoviec, kde si postavil ateliér. Zomrel v 28. augusta 1933 Bijacovciach.