Mikuláš Szigeti

1941 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 5.7.1941
Miesto narodenia: Abaújszántó (Maďarsko)

Predovšetkým sochár, Mikuláš Szigeti sa narodil v Maďarsku, kde po rozvode rodičov na istý čas ostal žiť s otcom. V jedenástich rokoch sa presťahoval za matkou do Košíc, kde sa už ako mladý stredoškolák začal venovať aj reštaurovaniu a prichádzali prvé kontakty z umelcami. Od r. 1958-1962 pôsobil v košickom Umeleckopriemyselnom družstve – Kamenoarchit. V r. 1963-1966 študoval na Umeleckej priemyselnej škole kamenosochárstva v Hořiciach npod Krkonoši. V r. 1966 bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení do Prahy, kde študoval pod vedením prof. Ladika (neskôr prof. Bradáčeka). Ako sám autor hovorí, v Prahe sa v ňom „rozvinulo všetko“. Napriek snahe prof. Bradáčeka, ktorý si chcel mladého umelca ponechať na mieste odborného asistenta na pražskej akadémii, Szigeti odcestoval domov, do Košíc. Začiatky boli ťažké. Nepustil sa na cestu reštaurovania, na ktorú dostal ponuku, ale vydal sa cestou vlastnej tvorby. Jeho diela sú vystavené napr. v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, na sídliskách v Košiciach, Poprade i Kežmarku. Od r. 1971 žije a tvorí v Košiciach.