František Kalina ml.

1953-1999
Zobraziť signatúry

František KALINA ml., výtvarník, pochovaný na Národnom cintoríne v Martine

Rodičia :
- František Kalina 1919-1992, redaktor a prekladateľ
- Magdaléna Kalinová 1927-1992, rod. Dubovická