Eugene Francois Marie Joseph Deveria

1808-1865
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1808
Miesto narodenia: Paríž

Eugene F. M. J. Deveria bol známy francúzsky umelec prvej polovice 19. storočia. Narodil sa v Paríži v roku 1808 a už v roku 1818 bol prijatý do Ecole des Beaux Arts, kde študoval pod vedením Laffitea a Girodeta. Avšak za svoj umelecký rast vďačí hlavne svojmu o 5 rokov staršiemu bratovi Achilleovi Deveria. Umelec začal vystavovať na Paris Salon v r. 1824 a pravidelne tam vystavoval svoje práce až do r. 1861. Zomrel v r. 1865. Jeho maľby sú vystavované v Louvres, Versailles, v múzeu v Avignone, Nantes, Montpellier, Neuschatel, Orleans, Toul, v Národnom múzeu v Lisabone a atď. Zdroj: wilnitsky.com