Aelbert Cuyp

1620-1691
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1620
Miesto narodenia: Utrecht (Holandsko)

Aelbert Cuyp bol holandský krajinár a portrétista. Narodil sa v roku 1620, zomrel v roku 1691. Žil a tvoril v Utrechte. Jeho rané diela boli ovplyvnené tvorbou Jan van Goyena. Svoje diela síce skoro vždy podpisoval, ale zriedka datoval, čo vedcom znemožňuje presnejšie zmapovať jeho umelecký vývoj. Bol ako krajinár veľmi populárny a už počas svojho života mal svojich kopistov. Pravdepodobne krátko po r. 1660, kedy sa oženil, prestal aktívne maľovať. Po smrti upadol na dve generácie do úplného zabudnutia, aby ho v 18. storočí znovuobjavili umeleckí zberatelia. Je zaujímavé, že sa v oveľa väčšej miere ako v holandských zbierkach, objavuje v galériách a súkromných kolekciách Anglicka. Jeho majstrovstvo zachytiť svetlo v krajine sa najviac prejavilo na jeho riečnych krajinách a pasúcim, či oddychujúcim dobytkom. Jeho diela sú v galériách v Londýne, New Yorku, Amsterdame, Edimburgu, Pasadene, Cambridgi, Minesote, Ottave, Peterburgu a ďalších.

Autorove diela


Pastierska scéna

Oddych na pastve