Anton Jusko

Zobraziť signatúry

Anton Jusko ( PhDr. Doc. ) žil v Prešove. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg so zameraním na estetiku a výtvarné umenie. Jeho vlastná tvorba sa objavuje iba sporadicky. Venoval sa individuálnej maľbe rôznych krajinárskych tém. Zomrel vo februári 2014 v Prešove.

Autorove diela


Za dedinou

Krajina od Bardejova

Za dedinou

Ladomírová