Alexander Eckerdt

1932-1992
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 6.6.1932
Miesto narodenia: Košice

Alexander Eckerdt sa narodil 6. júna 1932 v Košiciach, zomrel 24. augusta 1992 v Košiciach.

Vzťah ku grafickej tvorbe si vytvoril už v mladom veku, keď bol litografickým učňom v tlačiarenskom závode v Košiciach v rokoch 1949-1952. Neskôr, v rokoch 1952–1958, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky u profesora V. Hložníka. Celý život tvoril v Košiciach, kde aj pôsobil na ľudovej škole umenia v rokoch 1960-1964. Výrazne ovplyvnil charakter slovenskej grafiky hlavne v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia. Veľmi dobre ovládal kresbu (známe sú aj jeho „obojruké“ kresby), vytvoril mnoho cyklov založených na práci s perom a tušom. Jeho tvorba sa vyznačuje zhutnenou poetickou inšpiráciou a cieľavedomým odklonom od tradičného maliarskeho vyjadrenia. Mal mnoho samostatných výstav, z čoho najdôležitejšie boli v Košiciach, Bratislave, Brne a vo vtedajšom Západnom Berlíne. Alexander Eckerdt patrí k najvýznamnejším predstaviteľom košického výtvarného života druhej polovice 20. storočia a bol iniciátorom tvorivej skupiny Roveň v rokoch 1962-1965.
„...Alexander Eckerdt ovládal fenomén obojručnej kresby. Ide o vskutku ojedinelú techniku. Bol ľavák, pravú ruku používal ako ľavú. Prioritu však mala ľavá ruka. Maľoval akt krásnej ženy tak, že aj v jednej aj v druhej ruke mal ceruzku a kreslil zároveň. Toto je aj vo svetovom kontexte veľmi významná vec, na jednej strane bol lyrický a na druhej strane nekompromisný človek. Aj k tomu čo sa týkalo umenia. (...) Už ako mladík mal veľké problémy v škole. Napríklad z gymnázia ho vyhodili s pätorkami na vysvedčení od hora až dole. On si to vysvedčenie rozmnožil a rozdával ho známym ako výsmech vtedajšieho školstva. Zobrali ho na VŠVU do Bratislavy, do ročníka súdruha Čemického. Ten ho vykopol s odôvodnením, že Eckerdt nemá cit pre farbu! Bol z toho nešťastný (..), ale život mu zachránil Hložník, ktorý ho zobral späť do svojho grafického ateliéru. Hložníka považoval za svojho otca. Nebyť jeho, možno by bol z neho amatér. Eckerdt by dal aj život za pravdu. Bol jedným zo zakladateľov a kľúčových členov občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach. (...).“
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 50).

Autorove diela


Zátiše s džbánom

Chlapček

Portrét chlapca

Ticho slnka

Milenci

Cesta života

Hra s mesiacom