Tavik František Šimon

1877 - 1942
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1877

T. F. Šimon sa narodil v roku 1877, zomrel v roku 1942. Je právom považovaný za majstra grafiky. Je veľmi málo umelcov v dejinách českého výtvarného umenia, ktorého tvorba by dosiahla umeleckú úroveň diel T. F. Šimona . T.F.Šimon patril k priekopníkom tohoto výtvarného prejevu. Na Akademii, kde študoval maľbu v atelieri M. Pirnera, neexistovala žiadná špeciálna trieda s výukou grafických technik, iba prof. Julius Mařák experimentoval pre vlastné potešenie s leptom a litografiou.
Za maliarsku tvorbu získal Šimon dvakrát po sebe štipendium, ktoré uhradilo jeho cesty do Talianska, Paríža a Londýna. Behom svojho desaťročného pobytu v Paríži pracoval na zdokonalení v grafických technikách. Zameral sa hlavne na zrnkový lept - akvatintu, ktorou kombinoval s mekkým krytom a suchou ihlou. Touto technikou se mu podarilo vytvoriť farebné pôsobivé tlače, ktoré svojimm vyzorom pripomínajú akvarel, kvaš alebo kolorované kresby s mäkkými tužkovými konturami.
V roku 1917 založil za pomoci Maxa Švabinského špecializované združenie českých umělců - grafiků Hollar. T. F. Šimon sa stal jeho prvým predsedm a medzi zakladajúcich členov patrili napr. F. Bílek, J. Konůpek nebo V. Stretti.
Vrcholom jeho tvorby sú grafiky a obrazy, ktoré vznikali počas jeho zámorských ciest. New York ho uchvátil ohňostrojom reklam a obrími mrakodrapmi, Cejlon svojou bujnou tropickou vegetaciou a Japonsko exotickým šarmom. To všetko sa odrážalo v jeho tvorbe.
V roku 1928 bol menovaný profesorom Akademie výtvarných umení a prevzal graficku špeciálku po M. Švabinskom. Jeho ateliérom prešlo viac než päťdesiat žiákov, medzi nimi boli napr. C. Bouda, V. Pukl, M. Stretti ,či L. Jiřincová.

Autorove diela


Praha

Ptáčnický trh v Paříži

Národní divadlo v zimě

Ráno v Petříne

Spoločnosť

Akt so žltou šatkou