Jan Dostál

1921-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.5.1921
Miesto narodenia: Litomyšl (Česko)

Jan Dostál sa narodil 7. mája 1921 v Litomyšli. Vyštudoval na Umeleckej priemyselnej škole v Prahe (1940–1944). Po vojne pokračoval v štúdiu na Akadémií výtvarnývh umení v Prahe (prof. Nechleba, Pukl). Ostal pôsobiť v Prahe. Venoval sa portrétom, zátišiam, figurálnym kompozíciaá a knižnej ilustrácií.