Milan Dobeš

1929-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.7.1929
Miesto narodenia: Přerov (Morava)

Milan Dobeš sa narodil 29. júla 1929 v Přerove. V r. 1951-56 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, B. Hoffstädter, D. Milly). V r. 1956-60 pôsobil ako scénograf vo Vysokoškolskom umeleckom súbore.
Základným problémom tvorby Milana Dobeša sa stala integrácia kategórie pohybu do výtvarného diela a v jej dôsledku premena vizuálneho charakteru obrazovej štruktúry. Bol jedným z našich prvých umelcov, ktorý postavil koncepciu umeleckého diela ako novej skutočnosti, nezávislej na predmetnom svete. Cez riešenie otázky vzťahu svetla a výtvarného diela dospel k novej animovanej podobe jeho využitia. Svetlo prirodzené, či umelé sa stalo v spojení s virtuálnym, mechanickým či motorickým pohybom primárnym konštrukčným elementom priestorových vizuálno - kinetických a svetelno - kinetických objektov. Literatúra: 60. roky. Kat. SNG, Bratislava 1995; Popper, F.: Origins and Development of Kinetic Art. London 1968; Kultermann, U.: Tuhe New Sculpture - Enviroments and Assamblages. London, Thames and Hudson 1968; Popper, F.: L´art cinétique. Paris 1970; Weichardt, J.: Kunst in den Sozialistischen Staaten. Oldenburg 1980. Zdroj foto: milandobes.sk

Autorove diela


Tváre