Vladimír Blaho

1958-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.7.1958
Miesto narodenia: Bratislava

Vladimír Blaho sa narodil 19. júla 1958 v Bratislave. V rokoch 1977–1982 študoval na Univerzite J. A. Komenského, Matematicko-fyzikálnu fakultu, v odbore: Matematika a biológia. Sekundárne študoval v rokoch 1978–1983 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor: Filozofia. V období rokov 1987–1989 absolvoval aj Vysokú školu výtvarných umení - 4 semestre Dejín umenia a Reštaurátorské postupy (techniky). Učil sa u významného nitrianskeho výtvarníka a reštaurátora Stanislava Lajdu. Vo svojej tvorbe sa zameriava najmä na olejomaľbu a na technicky zložitú maľbu ikon, ktorá vyžaduje nielen náročné technologické postupy, prípravy podkladov, zlatenie a samotnú maľbu, ale aj dodržiavanie tradičných ikonografickych kánonov. Mnohé ikony Vladimíra Blaha sú umiestnené v kostoloch (Štúrovo) alebo v zahraničných súkromných zbierkach (USA, Taliansko).
Výstavy:
- účasť na viacerých ročníkoch Salónu nezávislých výtvarníkov
- 1990–1996: galéria Extvar, Bratislava
- 2007: Galéria TYPO&ARS, Bratislava
- 2013: Galéria TYPO&ARS, Bratislava
Publikácie:
Blaho, V. : Ikonografia vo svetle duchovnej kreatívnej kompetencie. SAV, Bratislava 1994.
Blaho, V. : Two Hypotheses on Creativity and Complexity, in Human Affairs vol. 2, N 1, vyd. F- SAV, Bratislava 1992.
Blaho, V. : Creative Competence and Philosophy of Fractals, in Human Affairs vol. 4, N 2, vyd. F- SAV, Bratislava 1994.
Blaho, V. : The Development of Creative Competence as the Internal Communication, in zb. "Do We Understand Human Communication?", s. 113 - 119, vyd. Veda SAV, Bratislava 1995.