Juraj Daňo

1920-2007
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 09.01.1920
Miesto narodenia: Okružná pri Prešove

Juraj Daňo sa narodil 9. januára 1920 v Okružnej pri Prešove, zomrel v roku 2007 v Prešove.

V rokoch 1946-1950 získal výtvarné vzdelanie v Sekcii umeleckých pracovníkov pri Okresnej osvetovej rade v Prešove (E. Rákoši). Zároveň absolvoval súkromné štúdium u J. Bendíka, M. Jordána a J. Weniga (Plzeň). V rokoch 1949-1950 navštevoval večerné kurzy kreslenia pod vedením Ľ. Felda v Košiciach. Do výtvarného života vstúpil tesne po 2. svetovej vojne. Jeho ranná tvorba, prevažne práce krajinárske, sú výrazne ovplyvnené Rákošího školením. V nasledujúcej tvorbe prekonal niekoľko vývojových zmien, od kompozícií dôsledne a detailne interpretujúcich farebné a tvarové bohatstvo krajiny, cez krajinu s miernou farebnou, tvarovou i rukopisnou expresionistickou nadsádzkou, až ku kompozíciám redukujúcim tvary na ich geometrickú podstatu. Tak v krajinárskych, ako aj vo figurálnych kompozíciách, vyskytujúcich sa v celku jeho tvorby len sporadicky, farebne dominuje modro – fialovo – zelený akord. Po prekonaní experimentálneho obdobia - skúmal možnosti rozličných materiálov - v ktorom dospel k výrazne abstrahovanej forme na hranici informačného prejavu, sa upriamoval na kompozície, v ktorých sa kombináciou techník usiloval o podanie spoločensky závažnej problematiky. Kvalitatívne nový stupeň tvorivosti predstavuje jeho návrat ku krajinomaľbe, vytváranej v porovnaní s predchádzajúcou krajinárskou produkciou s hlbším myšlienkovým zaujatím. Vytvoril aj celý rad monumentálno – dekoratívnych kompozícií. Od roku 1952 bol členom východoslovenského kultúrneho spolku Svojina, zároveň členom skupiny Roveň. V roku 1961 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V 60-tych rokoch pôsobil ako odborný pracovník v Krajskej galérii Prešov, zároveň ako pedagóg na Ľudovej škole umenia, učiteľ výtvarnej výchovy, konzultant na Pedagogickej fakulte v Prešove. Od roku 1969 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. V roku 1984 mu bol udelený titul zaslúžilého umelca. V roku 2000 mu bola udelená cena mesta Prešov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 42).

Autorove diela


Pohľad na Tatry

Strom života

Krajina

Triptych

Nový Svidník

Pri jazere

Krajina

Ulička so sypancom

Zo Svidníka

Kvety

Bagrovanie

Krajina

Na plenéri

Za Bardejovom

Za Bardejovom

Zima v Matisovej

Krajina pod kopcami

Kvety