Pavol Prídavok

1969-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.11.1969

Umelecký štukatér.
Pracuje v oblasti divadla, filmu a reklamnej činnosti.
V dielach sa odrážajú jeho pocity, sny a vášne.
Signatúry väčšinou v pravom dolnom rohu.
Tvorí v Bratislave.