Rudolf Černý

1888-1923
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.4.1888
Miesto narodenia: Praha

Rudolf Černý sa narodil 16. apríla 1888 v Prahe, zomrel 7. mája 1923 tamtiež. Bol žiakom Akadémie výtvarných umení v Prahe u prof. Schwaigra. Maľoval okrem iného krajiny z okolia Dubrovníka, drobné kvetinové zátišia a figurálne námety. Ku koncu svojej tvorby silne napodoboval diela J. Úprku. Literatúra: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. zv., Ostrava 1994, str. 147.